• • łożyska i akcesoria łożyskowe - dla przemysłu, rolnictwa i motoryzacji • pasy napędowe • łańcuchy • pierścienie uszczelniające Simmera, Oringa • zabezpieczenia Seegera, szczypce do Seegerów, • smary, kleje, silikony, • przyrządy do montażu i demontażu łożysk • elektrody • tworzywa sztuczne • metale kolorowe • sprężyny • śruby • węże • zakuwanie przewodów hydraulicznych

Fundusze unijne

W związku z pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wykończenie budynku magazynowo - socjalno - biurowego oraz zakup niezbędnego wyposażenia umożliwiający zwiększenie konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego PERFEKT” złożonego w ramach konkursu dla Osi priorytetowej 5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, poddziałanie 5.2.1 Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz uzyskaniem dofinansowania w okresie od 01 lipca 2009r. do 30 kwietnia 2010r. realizujemy w/w projekt.


powrót
Copyright © Perfekt 2011
Stronę odwiedziło: 7 internautów
wykonanie: domena.pl